سبد خرید خالی می باشد
 • ایمیل :

 • تلفن : 6-35493001-031

 • تمرکز بر مشتری مداری، محور توسعه نماچین است.
 • ایجاد سازمان تند آموز و واکنش سریع هدف ما است.
 • پایداری رقابت پذیری هر صنعت به کیفیت، سرعت، انعطاف پذیری، قیمت و در مجموع به قابلیت ارزش آفرینی آن برای تمامی ذینفعان بستگی دارد.
 • سازمان ها هر روز دانش پایه تر میشوند.
 • بازار امروز نیازمند مدلهای جدید کسب و کار است.
 • دوره عمر محصولات اعم از فرمولاسیون، طرح، رنگ و یا بسته بندی و نظایر آن در حال کوتاه شدن است.
 • هر روز مشتری ها سخت گیرتر و رقابت شدید تر می شود.
 • هیچ بازاری بطور کامل امنیت ندارد.
 • گسترش بازار از طریق ایجاد شبکه بزرگ توزیع و فروش، سیاست محوری ما است.
 • راه حل موفق گذشته لزوما مناسب حل مسائل امروز ما نیست.
 • بدون عارضه یابی و درک درست موقعیت کسب و کار نمیتوان راه درست تعالی را پیدا کرد.