• شماره تماس: 6-35493001-031
  • شماره فکس: 35493300-031
  • پست الکترونیک:

ارزش کارگرها به اندازه توانایی آن هاست

تجارت برتر: ارزش کارگرها به اندازه توانایی آن هاست. 

رییس کانون انجمن های کارفرمایی استان اصفهان در مصاحبه با «تجارت برتر» گفت: کارگران بر مبنای توانشان برای خود ارزش ایجاد می کنند؛ اینجاست که باید کارفرما به دنبال کارگران بدود. رضا چینی افزود: در بخش کارفرمایی معضل اصلی ما نبود کارگر خوب و آموزش دیده است.

لینک به ویدیوی مصاحبه

آدرس ما بروی نقشه

آمار بازدید

امروزامروز351
دیروزدیروز713
هفتههفته3684
ماهماه10663
کل بازدیدکل بازدید236002

Log in

create an account